Részvételi és jelentkezési információk

Részvételi feltételek

Részvételre jogosultak köre

A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében). Az előadás megtartására egy szerző jogosult, aki a munkát az intézményi konferencián előadta, és első díj elnyerése esetén ez a szerző jogosult Pro Scientia Aranyéremre pályázni. Egy pályamunkának/előadásnak legfeljebb két szerzője és két témavezetője lehet.

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmaz.

Részvételi kvóták

Orvostudományi osztatlan képzések
Debreceni Egyetem 99 előadás
Pécsi Tudományegyetem 80 előadás
Semmelweis Egyetem 160 előadás
Szegedi Tudományegyetem 82 előadás
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 5 előadás
Állatorvostudományi Egyetem 5 előadás
 
Egészségtudományi kétciklusú képzések
Debreceni Egyetem 15 előadás
Miskolci Egyetem 13 előadás
Pécsi Tudományegyetem 23 előadás
Semmelweis Egyetem 13 előadás
Szegedi Tudományegyetem 11 előadás
 
Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar 5 előadás
Határon túli jelentkezők kvótája 20 előadás

A rezümé (összefoglaló) tartalmi és formai követelményei

A nevezés során feltöltendő rezümé (összefoglaló) tartalmi és formai követelményeit a Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza.