Tervezett tagozatok/témakörök

Elméleti orvostudományok

Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia
Biofizika
Bioinformatika, számítógépes modellezés
Biokémia
Elektrofiziológia
Élettan, kórélettan
Farmakológia
Funkcionális molekuláris és celluláris képalkotás
Genetika, genomika
Kísérletes immunológia, mikrobiológia
Kísérletes onkológia, jelátvitel
Molekuláris biológia
Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan
Sejtbiológia, sejtélettan

Klinikai orvostudományok

Konzervatív orvostudományok

Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia
Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia
Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet)
Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina
Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat
Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia
Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria
Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia

Operatív orvostudományok

Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás
Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat
Kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia
Mellkasi- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet
Traumatológia, ortopédia, idegsebészet

Gyógyszertudományok

Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia
Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás

Fogorvostudományok

 

Egészségtudományok

Egészségügyi szervezés és menedzsment
Képalkotó diagnosztikai analitika
Klinikai és elméleti epidemiológia
Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika
Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina
Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

A végleges tagozatok kialakításának szabályai

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága a beérkezett nevezések témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2021. március 15-ig.